ඉදිරි ජනාධිපතිවරණය සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ජයගතහොත් අග්‍රාමාත්‍යවරයා ලෙසට දිගටම කයුතු කරන්නේ තමන් බව රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා පවසනවා.එජාපයේම ඇතැම් ජේෂ්ඨ අමාත්‍යවරුන් ,ඉදිරි අගමැති කවුද යනුවෙන් මාධ්‍ය විමසනු ලැබූ අවස්ථා කිහිපයකදීම එයට නිසි පිලිතුරක් ලබා නොදී මඟ හැර ගිය අතර අග්‍රාමාත්‍ය විකමසිංහ මහතාගේ මෙම ප්‍රකාශයත් සමඟම ඒ පිලිබඳව ඇති සැක සංකා දුරු වී යනු ඇති.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of