ලෝක ධාවන ශූර හුසේන් බෝල්ට් ද කොවිඩ් රෝගයට ගොදුරු වී ඇති බව වාර්තා වෙනවා.

34 වෙනි වියෙහි පසුවන ඔහුගේ උපන් දිනය පසුගියදා යෙදී තිබුනු අතර එම උපන්දින සාදයට ක්‍රිස් ගේල්ද සහභාගී වී තිබුනා.