නිල්මිණි කෝට්ටේගොඩ
නිල්මිණි කෝට්ටේගොඩ

ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පිණී නිල්මිණි කෝට්ටේගොඩ මහත්මිය පසුගියදා සිය විවාහ සංවත්සරය සමරනු ලැබුවා.

ඒ වෙනුවෙන් ඇය සහ ආදරණීය ස්වාමි පුරුෂයා විසින් සිදු කර තිබූ ජායාරූප එකතුවක් මේ