යෝජිත 19 වැනි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට බටහිර රටවල්,යුරෝපා සංගමය සහ ජිනීවා හි මානව හිමිකම් කවුන්සිලය විරුද්ධත්වය පලකොට ඇති බව වාර්තා වනවා.

එමෙන්ම යම් හෙයකින් 19 වැනි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සිදුකල හොත් මෙරටට ලබා දෙන GSP සහ වෙනත් බදු සහන අහෝසි කරන ලෙසට යුරෝපා සංගමයට සහ බටහිර රටවලට ,ඇතැම් දෙස් විදෙස් රාජ්‍ය නොවන සංවිධාන පෙත්සම් යවා තිබෙනවා.

Source -දිවයින ඉරිදා