නව පාර්ලිමේන්තුවේ කථානායක ධූරය භාර ගැනීමට තමන් සූදානම් බව මාතර දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා පවසනවා.

සභානායක ධූරය සඳහා දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාත්,ආණ්ඩු පක්ෂයේ සංවිධායක තනතුර සඳහා ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාගේ නමත් යෝජනා වී තිබෙනවා.

මේ අතර විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක තනතුර සඳහා දැනට නම් තුනක් යෝජනා වී තිබෙනවා.

ඒ හිටපු අමාත්‍ය චම්පික රණවක , සරත් ෆොන්සේකා සහ හර්ෂ ද සිල්වා යන මහත්වරුන්ගේ නම්.

එහෙත් ඒ පිලිබඳව තවමත් අවසන් තීරණයක් ගෙන නැහැ.