නව රජයේ මැටි කර්මාන්තය පිලිබඳ අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීර
නව රජයේ මැටි කර්මාන්තය පිලිබඳ අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීර

නව රජයේ මැටි කර්මාන්තය පිලිබඳ අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීර මහතා සිදුකල ආදර්ශමත් ක්‍රියාවක් පිලිබඳව මවුරටට වාර්තා වනවා.

ජයවර්ධනපුර විශ්ව විද්‍යාලයේ මහාචාර්ය මයුර සමරකෝන් මහතා විසින් පසුගියදා සිය ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහනක් තබා තිබුනා.

ඒ මැටි කර්මාන්තයෙන් ශ්‍රී ලංකාව දියුණු කල හැකි ආකාරය පිලිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් කරමින්.

එම සටහන පල වූ පසුව එය දැක ඇති අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීර මහතා දුරකථනයෙන් අමතා විමසා ඇත්තේ ,මහාචාර්යතුමාව හමුවීමට වෙලාවක් ලබා දෙන ලෙසයි.

අමාත්‍යවරයාගේ උනන්දුව සහ නිහතමානී බව පිලිබඳව මහාචාර්ය මයුර සමරකෝන් මහතා සිය ෆේස්බුක් ගිණුමේ සටහනක් තබා තිබුනේ පහත ආකාරයෙන්.

තනතුරු ලැබුනු පසුව හැසිරෙන ඇතැම් ඇමතිවරුන්ගේ ක්‍රියා කලාපය හා සසඳන කල ප්‍රසන්න රණවීර මහතාගේ මෙම ක්‍රියාව නම් සැබවින්ම අගය කල යුත්තකි.

newest oldest most voted
Notify of

[…] ආදර්ශමත් ක්‍රියාවක් පිලිබඳව ‘මවුරට‘ වාර්තා කර […]

[…] සිදුකල ආදර්ශමත් ක්‍රියාවක් පිලිබඳව ‘මවුරට‘ වාර්තා කර […]