ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් පසුව මෛත්‍රීට නියෝජ්‍ය අගමැතිකම ?

නියෝජ්‍ය අගමැති තනතුරක් පිළිබඳව කතා බහක් මතුව තිබෙනවා.

අද දිවුරුම් දුන් කැබිනට් මණ්ඩලයට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා අයත් නොවූ අතර මේ පිලිබඳව බොහෝ දෙනා කරුණු සොයන්නට වුනා.

නමුත් ඉදිරියේදී සිදු වන ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයකදී නියෝජ්‍ය අගමැති ධුරයක් ඇති කර එය ලබාදෙනු ඇතැයි විශ්වාස කටයුතු ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි.

මවුරට ට වාර්තා වන ආකාරයට ඉදිරි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයෙන් පසුව නියෝජ්‍ය අගමැති තනතුරක් නිර්මාණය කිරීමට වැඩි ඉඩක් පවතිනවා.

එම තනතුරට බොහෝ දුරට මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පත් කිරීමට වැඩි ඉඩක් පවතිනවා.