පාඨලී චම්පික රණවක සහ සරත් ෆොන්සේකා විපක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධාය තනතුරුවලට?

නව පාර්ලිමේන්තුවේ විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායක තනතුර සඳහා ප්‍රධාන වශයෙන් නම් දෙකක් යෝජනා වී තිබෙනවා.ඒ පාඨලී චම්පික රණවක සහ සරත් ෆොන්සේකායි.

පාඨලී චම්පික රණවක මහතා කොළඹින් තරඟ කල අතර සරත් ෆොන්සේකා මහතා තරඟ කලේ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය නියෝජනය කරමිනුයි.

කෙසේ වෙතත් සංවිධාන ශක්තිය අතින් ගත් කල පාඨලී චම්පික රණවක මහතා ඉදිරියෙන් පසුවන බැවින් මෙම තනතුර ඔහුට ලබා දිය යුතු යැයි සමගි ජන බල වේගයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායමකගේ අදහස වී ඇති බවයි මවුරටට වාර්තා වන්නේ.

කෙසේ වෙතත් ඒ පිළිබඳව අවසන් තීරණයක් මෙතෙක් ගෙන නැහැ.
පාඨලී චම්පික රණවක සහ සරත් ෆොන්සේකා විපක්ෂ ප්‍රධාන සංවිධාය තනතුරුවලට?