ඇෆ්ග්නිස්ථානයේ නැගෙනහිර ප්‍රාන්තයේ සිදු වූ බෝම්බ පිපිරීමක් සිදුව තිබෙනවා.ජාත්‍යන්තර වාර්තා අනුව මේ වන විට එම බෝම්බ පිපිරීම නිසා මියගිය ගණන 62ක්.

බෝබ්ම පිපිරුම පල්ලියක සිදුව ඇති බවටයි වාර්තා වන්නේ.බෝම්බය පිපිරීමත් සමගම එහි වහලය කඩාවැටීම නිසා පුද්ගලයන් බොහොමයක් දෙනාට තුවාල සිදු වී තිබෙනවා.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of