මෙවර මහ මැතිවරණයෙන් පරාජයට පත් වූ හිටපු මන්ත්‍රී නිරෝෂන් ප්‍රේමරත්න මහතා බැලීම සඳහා මාතර දිස්ත්‍රික් කණ්ඩායම් නායක ඩලස් අලහප්පෙරුම මහතා සහ කාන්චන විජේසේකර මහතා අද ඔහුගේ නිවස වෙත පැමිණ තිබුනා.

පසුගිය මැතිවරණයේදී මාතර දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ගැටුම දරුණු ලෙස පැවති අතර මනාප ලැයිස්තුවේ ඉහලින්ම පැමිණියේ නිපුන රණවක මහතායි.

නිරෝෂන් ප්‍රේමරත්න මහතා සහ ලක්ෂ්මන් යාපා අබේවර්ධන මහතා මෙවර මහ මැතිවරණයේදී පරාජයට පත් වුනා.