සමගි බලවේගයේ ජාතික ලැයිස්තුව නම් කර තිබෙනවා.ඒ අනුව පහත නම් සඳහන් හත් දෙනා එම පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තු මන්ත්‍රීවරුන් ලෙසට පත්වනු ඇති.

තිස්ස අත්තනායක
හරින් ප්‍රනාන්දු
ඉමිතියාස් බකීර් මාකර්
ඩයනා ගමගේ
ශිරාල් ලක්තිලක
රන්ජිත් මද්දුම බන්ඩාර
මයන්ත දිසානායක