නුවර එළිය දිස්ත්‍රික්කයේ මනාප ප්‍රථිපලද නිකුත් වී තිබෙනවා.

ඒ අනුව සුපිරි ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක මුත්තයියා මුරලිදරන්ගේ සොහොයුරා පරාජය වී ඇති අතර ලැයිස්තුවේ ඉහළින්ම තේරි පත් වී ඇත්තේ ජීවන් තොණ්ඩාමන් .

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – ආසන 05

01.ජීවන් තොණ්ඩමන් – 109,155
02.සී.බී රත්නායක 70,871
03.එස්.බී.දිසානායක 66,045
04.මරදපාණ්ඩි රාමේෂ්වරන් 57,902
05.නිමල් පියතිස්ස 51,225

සමගි ජන බලවේගය – ආසන 03

01.පලනි දිගම්බරන් 83, 392
02.වේලුසාමි රාධක්‍රිෂ්ණන් 72 167
03.එම්. උදයකුමාර්