අනුරාධපුරයේදී සිදු වු වෙඩි තැබීමකින් “sf ලොක්කා” නැමැත්තා මියගොස් තිබෙනවා.

මෙම වෙඩි තැබීම සිදුව ඇත්තේ අනුරාධපුරය දහයියාගම ප්‍රදේශයේදී.

මෙලෙස එස් එෆ් ලොක්කා ලෙසින් හඳුනවනු ලබන තැනැත්තාගේ සැබෑ නම Iron Ranasinghe බවයි වාර්තා වන්නේ.