විවිධ පාර්ශවයන් විසින් සිදු කල සමීක්ෂණ වාර්තාවලින් ලැබුනු ප්‍රථිපලය පිළිබඳව හිටපු අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක මහතා අදහස් දක්වා සිටියා.ඒ හෝමාගමදී අද සවස පැවති එම පක්ෂයේ අවසන් මහා රැළියේදී.

එහිදී ඔහු දැක්වූ අදහස් පහතින්

මෙම අවස්ථාවට පක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස ,ඉමිතියාස් බාකිර් මාකර්,හර්ෂ ද සිල්වා,එරන්ද වැලිඅංගේ ඇතුලු මහත්වරුන් පිරිසක් එක්ව සිටියා.