නීතිඥ එරන්ද වැලිඅංගේ පාර්ලිමේන්තුවේ සිටිය යුතු පුද්ගලයෙක් බව හිටපු අමාත්‍ය ඉමිතියාස් බාකීර් මාකර් පවසනවා.

වැඩිදුරටත් අදහස් දක්වමින් ඔහු පැවසූවේ “මම එරන්දව මුලින්ම දැක්කේ එරන්දගේ මගුල් දවසේ එරන්දගේ තියෙන නිර්මාණශීලි අදහස් ගැන මම එදා තේරුම් ගත්තා. පොළොවේ පය ගහලා ඉන්න තරුණෙක් විදිහටයි මම මුලින්ම එරන්දව අඳුරගත්තේ. කොහොම හරි තරුණ සේවා සභාවේ ඔහු කල සේවයත් එක්ක ලංකාවේ හතරදිග්භාගයේම තරුණ තරුණියන් ඔහුවටා එක් රොක්වෙලා ඉද්දි ඔහුට පැහැදිලි අනාගතයක් තිබෙන බව මම දුටුවා. ඔහු තුල නිර්මාණශීලි අදහස් තියෙනවා මේ රටේ අනාගතය ගොඩනැගෙන්නේ ඒ වගේ තරුණයන් මගින් තමයි. ඒ වගේ තරුණයන්ට අපි ආශිර්වාදය දෙන්න ඕනේ. ශක්තිය දෙන්න ඕනේ..!” යනුවෙනි.

එම වීඩියෝව පහතින්,