මෙරට දේශපාලනයට තරුණ ජවය අවශ්‍ය බවත් ඒ හේතුවෙන් එරන්ද වැලිඅංගේව මෙවර පාර්ලිමේන්තුවට අවශ්‍ය තරුණයෙක් බවත් හිටපු අමාත්‍ය පාඨලී චම්පික රණවක පවසනවා.

දක්ෂතාවයක් නොමැතිව වංශයෙන් වංශයට ගමන් කරන දේශපාලන ක්‍රමයක් මේ රටේ ඇති බවත් එම තත්ත්වය වෙනස් කළ යුතුව ඇති බවයි ඔහු වැඩි දුරටත් පෙන්වා දුන්නේ.

එරංන්ද වැලිඅංගේ අද මෙම ස්ථානයේ සිටින්නේ සිය දක්ෂතාවයෙන් බවත් ඔහු තරුණ සේවා සභාව මැනවින් සංවිධානය කළ බවත් පෙන්වා දුන්නා