රත්නපුර කලවාන ප්‍රදේශයෙන් කොරෝනා ආසාදිත වූ වාර්තා වූ බව පළාත් සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ කපිල කන්නන්ගර මහතා සඳහන් කරයි.

මේ හේතුවෙන් කලවාන ප‍්‍රදේහයේ වෙළඳසැල් වරා වසා දැමීමට එහි වෙළෙඳ සංගමය තීරණය කර ඇත.