මහනුවර සිට කොළඹ බලා ධාවනය වීමට නියමිත දුම්රිය පැයකටත් වඩා වැඩි කාලයක් ප්‍රමාද වීමෙන් මගීන් අපහසුතාවයට පත් වී සිටිනවා.

බදුල්ලේ සිට පැමිණෙන මෙම දුම්රිය පස්වරු 12.50 ට මහනුවරින් පිටත් වීමට නියමිතව තිබුනා.මහනුවර දුම්රිය ස්ථානයේ නිලධාරීන් සඳහන් කරේ පැයක් පමණ එම දුම්රිය ප්‍රමාද වනු ඇති බවයි.

එහෙත් මේ වන තුරුම එම දුම්රිය පැමිණ නොමැති අතර එම නිසා කොළඹ බලා ඒමට සිටින මගීම් දැඩි ලෙස අපහසුතාවයට පත් වී සිටින බවයි වාර්තා වන්නේ.

මෙවැනි සිදුවිම් නිසා සාමාන්‍ය මගී ජනතාවට පොදු ප්‍රවාහනය කෙරෙහි කලකිරීමක් ඇති වීම නොවැළැක්විය හැක්කකි.