අදත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 79 දෙනෙකු සුවය ලබා තිබෙනවා.ඒ අනුව මේ වන විට පූර්ණ සුවය ලැබූ ගණන 1827 ක්.

ශ්‍රී ලංකාවෙන් මෙතෙක් වාර්තා වූ කොරෝනා රෝගීන්ගේ ප්‍රමාණය 2047 ක් වන අතර සුවය ලැබීමට ඇත්තේ තවත් රෝගීන් 220 දෙනෙකුට පමණක් වීම සතුටුදායක කරුණක්.

ප්‍රතිශතයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාවේ රෝගීන් සුවපත් වීමේ අගය 90% ක් වැනි ඉහළ අගයකට ආසන්න වී තිබීම සතුටුදායක කරුණක්.