වෙ​ළෙඳපොළේ භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාම නිසා බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුවට ආහාර ද්‍රව්‍ය සැපයීමේ කොන්ත්‍රාත්කරුවන්ට ගතවූ මාස හයට ගෙවූ රුපියල් කෝටි පනස් නවයට අමතරව රුපියල් දොළොස් කෝටි හැත්තෑ ලක්ෂයක අමතර මුදලක් මෙම වර්ෂයේදී ගෙවීමට සිදු වන බව අධිකරණ හා මානව හිමිකම් අමාත්‍යාංශය අමාත්‍ය මණ්ඩලයට දැනුම් දී ඇත.

එම මුදල ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා අමාත්‍ය නිමල් සිරිපාලද සිල්වා අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශයක්ද යොමු කර ඇත. 2020 වසරේ ගතවූ මාස හයක කාලය සඳහා බන්ධනාගාර දොපාර්තමේන්තුවට ආහාර සැපයීම වෙනුවෙන් රුපියල් කෝටි පනස් නවයකට අධික මුදලක් වැය වී ඇති බවද අමාත්‍යාංශය පෙන්වා දී ඇත.

2019/2020 ආහාර සැපයීමේ කොන්ත්‍රාත්තුව 2021 ජනවාරි 31 දක්වා දීර්ඝ කිරීමටද තීරණය කර ඇත. රුපියල අව ප්‍රමාණය වීම සහ කොවිඩ්-19 වයිරසය පැතිර යාම හේතුවෙන් භාණ්ඩ මිල ඉහළ යාම නිසා භාණ්ඩ සැපයීමේදී මිල ගණන් ඉහළ දැමීමට සිදුවන බව කොන්ත්‍රාත්කරුවන් දැනුම්දී ඇත. එම දැනුම්දීම තාක්ෂණික කමිටුවද අනුමත කර තිබේ.