ප්‍රවීණ ළමා කත රචක සහ චිත්‍ර ශිල්පිණියක් වන සිබිල් වෙත්තසිංහ මහත්මිය අභාවප්‍රාප්ත වී තිබෙනවා.

මිය යන විට ඇගේ වයස අවුරුදු 93 ක්.