ඇමරිකාවේ සුප්‍රකට නැවු සමාගමක් වන carnival cruise නැවු සමාගමට අයත් නැවක් අද කොළඹ වරායට පැමිණියා.ඒ සැපයුම් ලබා ගැනීම සඳහායි.එම නැවේ සේවය කරන ශ්‍රී ලාංකිකයින් පිරිසක් යළිත් මෙහිදී නැවට එකතු වීමට නියමිතයි.

එම සමාගමේ තවත් නැව් දෙකක් හෙට සහ අනිද්දා දිනවලදීද කොළඹ වරායට පැමිණීමට නියමිත බවයි වාර්තා වන්නේ.

ලොව පුරා විවිධ ස්ථානවල තිබෙන එම සමාගමේ නෞකා වල ශ්‍රී ලාංකිකයින් විශාල පිරිසක් සේවය කරන ,සිය සේවකයින්හට වඩාත් හොඳින් සලකන නෞකා සමාගමක් ලෙසට carnival cruise සමාගම ප්‍රකටයි.