මල්වතුහිරිපිටිය ප්‍රදේශයේදී ඇති වූ ගැටුමකින් තවත් පාතාල කල්ලි සාමාජිකයෙකු මියගොස් තිබෙනවා.

පොලීසිය සමඟ මෙම වෙඩි හුවමාරුව සිදුව ඇති අතර මෙහිදී මියගොස් ඇත්තේ “අත්තනගල්ලේ සම්පත් ” නැමති පාතාල සාමාජිකයෙකු බවයි පැවසෙන්නේ.