එකම ස්ථානයකදී මදුවලට හසුවී සිටි පැන්තරා පාදුස් විශේෂයට අයත් කඳුකර කොටි දෙදෙනෙකු කොත්මලේ, හෙල්බොඩ වතුයායේ පුදුකාඩි කොටසේදී අද (23) හමුවූ බව වනජීවී නිලධාරීහු පවසති.

මදුවලට හසුව සිටි එක් සතෙක් මිය ගොස් සිටි අතර, අනෙක් කොටියා තුවාල වී සිටියදී බේරා ගැනීමට වනජීවී නිලධාරීන් සමත් විය.

මියගොස් සිටි කොටියා අඩි හයක් පමණ දිග බවද වනජීවී නිලධාරීන් පැවසීය.

තුවාල ලබා සිටි කොටියා නිර්වින්දය කොට වැඩිදුර ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා නුවරඑළියට රැගෙන යාමට වනජීවි නිලධාරීන් පියවර ගන්නා ලදි.

දඩයක්කරුවන් විසින් වන සතුන් දඩයම් කර ගැනීමේ අරමුණින් අටවා තිබු මදුවලට හොඳින් වැඩුණු මෙම කොටියන් දෙදෙනා හසුව ඇති බව වනජීවී නිලධාරීන් පැවසීය.