කොරෝනා වෛරසය ආසාදිත වූ තවත් පුද්ගලයන් විසින් නව දෙනකු හඳුනා ගත් බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය සඳහන් කරයි.

මෙම සියලු දෙනාම ඉන්දියාවේ සිට නැවුවල සේවය කිරීම සදහා යාමට මෙරටට පැමිණි පිරිසක් වන අතර නිරෝධායනට යොමු කර සිටි අයයි.

මෙම පිරිසද සමග මෙරට කොරෝනා ආසාදිතයන් ප්‍රමාණය 1980 දක්වා ඉහළ යයි