දිවයිනට පැමිණීමට නොහැකිව 200 කට ආසන්න ශ්‍රී ලාංකිකයින් පිරිසක් මැලේසියාවේ ක්වාලාලම්පුර් නගරයේ සිර වී සිටිනවා.ඉකුත් මාර්තු මාසයේ සිට මැලේසියාවේ නගර කිහිපයක්ම වසා දැමුනු අතර එම නිසා තමන් කරගෙන ආ රැකියාද අහිමි වී සිටින මෙම පිරිස දැඩි ලෙස අසරණ වී සිටිනවා.

ආහාර සහ නවාතැන් සඳහා තම අතැති මුදල්ද මේ වන විට ප්‍රමාණවත් නොවන බව පවසන එම පිරිස ,එයාර් ඒෂියා ගුවන් යානයෙන් පැමිණීමට ටිකට් පත් ලබා ගෙන සිටියද එම යානා මෙරට ගොඩ බැස්සවීමට තවමත් අවසර හිමිව නැහැ.

එයාර් ඒෂියා යානයේ ප්‍රවේශ පතක මිල රුපියල් 25,000 කට ආසන්න වන අතර ශ්‍රී ලංකන් එයාර් ලයින් යානයේ ප්‍රවේශ පතක මිල රුපියල් 94,000ක් පමණ වනවා.

එරට සිටින වෙනත් විදෙස් ජාතිකයින් සිය රටවල්වලින් ගෙන්වා ගෙන ඇති අතර මේ වන විට එහි රැඳී සිටිනුයේ ශ්‍රී ලාංකිකයින් පමණක් බවයි එම පිරිස පවසන්නේ.