කරුණා අම්මාන් කළ බව කියන අපරාධ පිළිබඳව පසුගිය දිනෙක ඔහු කළ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් වහාම විමර්ශනයක් ආරම්භ කරන ලෙස වැඩබලන පොලිස්පති, CID යට නියම කර තිබෙනවා.

මෙවර මැතිවරණයට ඉදිරිපත් වන ඔහු ප්‍රකාශ කර සිටියේ තමන් විසින් එක රැයකදී හමුදා සාමාජිකයින් 3000 කට ආසන්න පිරිසක් ඝාතනය කල බවයි.