2011 වසරේ පැවති ලෝක කුසලානයේදී අවසන් මහා තරඟය ශ්‍රී ලංකාව විසින් මුදලට පාවා දුන් බව හිටපු ක්‍රීඩා අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මහතා පවසනවා.

ඔහු චෝදනා කරන්නේ තමන්ට අවශ්‍ය නම් ඒ පිළිබඳව විවාදයකට වුවද යා හැකි බවයි.

සිරස රූපවාහිනිය සමඟ සාකච්චාවකට එක් වෙමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කර සිටියා.