නීති විරෝධී සංක්‍රමණ වැළැක්වීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් ශ්‍රී ලංකා නාවික යාත්‍රා නාවික යාත‍්‍රා ශ්‍රී ලංකා මුහුදු සීමාවේ මෙන්ම ජාත්‍යන්තර මුහුදු සීමාවේ ද ස්ථානගත කර ඇති බව නාවික හමුදාව සඳහන් කරයි.

නාවික හමුදා මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කරන්නේ ආසන්න කලාපයේ කොරෝනා ආසාදිතයන් ඉහළ යාම හේතුවෙන් ඔවුන් ශ්‍රී ලංකාවට නීති විරෝදී සංකත‍්‍රමණ නැවැත්වීම සඳහා මෙම පියවර ගත් බවයි.

නීති විරෝධී සංක්‍රමණ මෙන්ම නීති විරෝධී මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම් නීති විරෝධී මිනිස් ජාවාරම් ඇතුළු සියලු නීති විරෝදී ක‍්‍රියාවන් මැඩලීමට නාවික හමුදාව මෙසේ ස්ථානගත කර ඇති බවද ඔහු පැවසීය.

එමෙන්ම ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව විසින් ද ඔවුන්ගේ ආවේක්ෂණ යානා ශ්‍රී ලංකා මුහුදු සීමාවට ඉහළින් නිතර යාත්‍රා කරමින් නාවික හමුදාවට සහාය දෙන බවත් ශ්‍රී ලංකා යුද හමුදාව වෙරළ තීරය තීක්ෂණ චාරිකාවන් සදහා නිරන්තර යොදවා ඇති බවත් ඔහු තව දුරටත් කියා සිටියේය.