ඊයේ සිදු වූ දේශ සීමා ගැටුමේදී තම හමුදාවේ සාමාජිකයින් 20 දෙනෙකු මියගිය බව ඉන්දියාව පවසනවා.

අද දහවල් වන විට ඔවුන් ප්‍රකාශ කර සිටියේ සෙබලුන් තිදෙනෙකු ජිවිතක්ෂයට පත් වූ බවයි.

මෙම ගැටුම් ඇති වී තිබුනේ හිමාල දේශ සීමාවේදීයි.