සමගි ජන බලවේගයේ නාමයෝජනා ප්‍රතික්ෂේප කරන ලෙස ඉල්ලා ගොනු කල පෙත්සම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් විභාගයට නොගෙනෙම ප්‍රතික්ෂේප කර තිබෙනවා.

ඒ මීට ටික වෙලාවකට පෙර රැස්වූ අවස්ථාවේදීයි.