පසුගිය 04 වැනි දා සවස සිට 06 වැනි දා දක්වා දින තුනේ දී ගල්කිස්ස වෙරළ තීරයට අපද්‍රව්‍ය මෙට්‍රික් ටොන් පහළොවත්, විස්සත් අතර ප්‍රමාණයක් ගොඩගසා ඇතැයි වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් ප්‍රභාත් චන්ද්‍රකීර්ති පැවසීය.

මෙම අපද්‍රව්‍ය අතරින් සියයට අනූනවයක්ම පොලිතින් සහ ප්ලාස්ටික් බව ද ඔහු සඳහන් කළේය.

‘‘මුහුදු පත්ලේ සියයට පනහක් පමණ අපද්‍රව්‍ය තැන්පත් වී තිබෙනවා. වාරකන් කාලයේ දී මෙම අපද්‍රව්‍ය අතුරින් යම්කිසි ප්‍රමාණයක් ගොඩට එනවා. භාවිත කර බැහැර කරන ලද සපත්තු, සෙරෙප්පු, දර කෝටු, තැඹිලි කෝම්බ යනාදියයි වැඩිපුරම මුහුදු පත්ලේ තිබිලා වාරකන් කාලයේ දී ගොඩට එන්නේ. නමුත් පසුගිය දිනවල එම අපද්‍රව්‍යවලින් සියයට දශම එකක්වත් තිබුණේ නෑ. වෙරළ තීරයට ආපු අපද්‍රව්‍ය අතර අලුත් සහ පරණ පොලිතින් සහ ප්ලාස්ටික් දෙවර්ගයම තිබුණා.’’ යැයි ද අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පැවසුවේය.

ගල්කිස්ස ආශ්‍රිත මුහුදු කලාපයේ පතුල පරීක්ෂා කිරීම සඳහා වෙරළ සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ජාතික ජලජ සම්පත් පර්‌යේෂණ හා සංවර්ධන ආයතනයට (නාරා) සහ නාවික හමුදාවට දන්වා ඇත