එජාප නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ සහභාගීත්වයෙන් සිරිකොතේ පැවැති වෘත්තීය සමිති නියෝජිත හමුවේදී උණුසුම් තත්වයක් හටගෙන තිබෙනවා.

එහි සිටින වාර්තාකරු පැවසුවේ මෙම තත්වය හට ගැනීමත් සමඟම රැස්වීම අතර මඟ නවතා දැමූ බවයි.