ඉදිරි මහ මැතිවරණය වෙනුවෙන් වූ ආදර්ශ ජන්ද විමසීම, අම්බලන්ගොඩ විලේගොඩ ධම්ම යුක්තිකාරාමයේදී මේ වන විට ආරම්භ වී තිබෙනවා.

සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා විසින් ලබා දී ඇති මාර්ගෝපදේශ අනුව නව ක‍්‍රමයකට ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීමේදී ඇතිවිය හැකි තත්ත්වයන් පිළිබඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීම මෙහි අපේක්ෂාවයි.

මේ ඒ පිළිබඳ වැඩිදුරටත් කරුණු දක්වන මැතිවරණ කොමසාරිස් ජනරාල් සමන් ශ‍්‍රී රත්නායක සඳහන් කළේ නව ක්‍රමවේදය යටතේ එක් ඡන්දදායකයෙක් වෙනුවෙන් කොපමණ වේලාවක් ගත වන්නේද යන්න අවබෝධයක් ලබා ගැනීම මෙහි අරමුණ බවයි. 

එහිදී දරන්නට සිදුවන වියදම් පිළිබඳව ද අවබෝධයක් ලබා ගැනීම එහි තවත් අරමුණක්.