ඉදිරි ඕස්ට්‍රේලියානු තරඟ සංචාරය සඳහා පිටත්ව යන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අද සවස නම් කරා.කණ්ඩායමේ නායකත්වය ලසිත් මාලිංගට ලැබී ඇති අතර පන්දු වාර 20 තරඟ තුනකින් තරඟාවලිය සමන්විත වනවා.

Leave a Reply

  Subscribe  
Notify of