මිනුවන්ගොඩ , බල්ලපාන ප්‍රදේශයේදී වෙඩි හුවමාරුවක් සිදු වී තිබෙනවා.

පොලීසිය සමග සිදු වූ මෙම වෙඩි හුවමාරුවෙන් අපරාධ ගනනාවකට අවශ්‍ය සැකකරුවෙකු වන (ගොනාකෝවිලේ රාජා ) නැමති පුද්ගලයා මියගොස් ඇතැයි පොලීසිය පවසනවා.