ලොව පුරා කොරෝනා මරණ සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 4 ඉක්මවා තිබෙනවා.

සමස්ත ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව ලක්ෂ 69 ට වඩා වැඩි වන අතර ඉන් ලක්ෂ 34කට අධික පිරිසක් සුවය ලබා තිබෙන බවයි විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ.