කොළඹ පිහිටි ඇමරිකානු තානාපති කාර්යාලයේ රාජ්‍ය ත්‍රාන්ත්‍රික නිලධාරියෙකු කටුනායක ගුවන් තොටුපොළේදී PCR පරීක්ෂාව සිදු කිරීම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් රටට ඇතුල් වී තිබෙනවා.

ලොව පිලිගත් PCR පරීක්ෂාව සිදු කරනු ලබන්නේ කොරෝනා රෝග ලක්ෂණ හඳුනා ගැනීමටයි.