දැනට සිංගප්පූරුවේ රැඳී සිටින බව කියවෙන අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන් එහිදී සිය නම වෙනස් කර ගෙන ඇතැයි හිටපු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතා පවසනවා.

ඔහු පවසන්නේ තමන්‍ට ලැබුන තොරතුරු වලට අනුව එලෙස පවසන බවයි.

අර්ජුන් මහේන්ද්‍රන්ව අත් අඩංගුවට ගන්නා ලෙසට ජාත්‍යන්තර පොලීසියට තමන් ලිපි මාර්ගයෙන් දැනුම් දුන්නද,එවක ආණ්ඩුවේම ඇතැම් පිරිසක් එය දේශපාලන කරුණක් බවට සඳහන් කරමින් ජාත්‍යන්තර පොලිසියට ලිපි යවමින් එය නතර කල බවද ඔහු සඳහන් කලා