කොරෝනා වසංගතයත් සමග වසා දැමුණු කොළඹ නගරයේ ආපන ශාලා ජනතාවට විවෘත කිරීම තවදුරටත් කල් දමා තිබෙනවා.

කොළඹ මහ නගර සභාවේ නාගරික කොමසාරිස් රෝෂිණි දිසානායක සදහන් කළේ ආපන ශාලා විවෘත කිරීම සදහා සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශන මාලාවක් නිකුත් කර ඇති බවයි.

ආපන ශාලා විවෘත කිරීමට සිදුවන්නේ අදාළ සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශනවලට අනුව කටයුතු කිරීමට ආපන ශාලා හිමියන් සූදානම්වීමෙන් පසුව බවයි නාගරික කොමසාරිස්වරිය නෙත් නිවුස් වෙත සදහන් කළේ.

අවන්හල්වල එම ස්ථානයේදීම ආහාර ගැනීමේදී සහ බැහැරට ගෙනයාමේ සේවා සැපයීමේදී පිළිපැදිය යුතු සෞඛ්‍ය නිර්ණායක රැසක් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් මේ වනවිටත් ප‍්‍රකාශයට පත්කර අවසන්.

එකවර විශාල පිරිසක් භෝජනාගාරයට රැස්වීම අවම කිරීමට කටයුතු කිරීම, මේස සහ පුටු අඩු කිරීම හෝ ආහාර ගැනීමට මේසයක් හැර මේසයක් භාවිත කිරීම වඩාත් සුදුසු බවයි එහි දැක්වෙන්නේ