පැවැති යහපාලන ආන්ඩුවේ කර්මාන්ත අමාත්‍යවරයා වූ රිෂාඩ් බදුර්දීන් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් මගින් වසා දැමීමෙන් පමණක් සෑහීමකට පත් නොවී ඈවර කොට, යකඩ වලට විකුණා දැමීමට සූදානම් කොට තිබූ වාලච්චේන කඩදාසි කර්මාන්ත ශාලාවේ ප්‍රධාන යන්ත්‍රය අද පණ ලැබීය.

ජනපති ගේ ”සෞභාග්‍යයේ දැක්ම” ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයට අනුව යමින් මෙම කටයුතු සිදු කළ බව අඅමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා වාලච්චෙන කර්මාන්ත ශාලාවේ ප්‍රධාන කඩදාසි නිපදවන යන්ත්‍රය මගින් පර්යේෂණ මට්ටමේ ප්‍රථම කඩදාසි නිෂ්පාදනය අද නිරීක්ෂණය කිරීමෙන් පසු කී ය.

ප්‍රධාන යන්ත්‍රය පමණක් නොව මෙම කඩදාසි කර්මාන්ත ශාලාව හා බැඳුණු වාලච්චේන කඩදාසි නගරයටම යළි පණදීමට සැලසුම් කර ඇත.