ශ්‍රී පාද රක්ෂිතයේ මන්දකට හසුව සිටියදී මුදා ගැනුනු කලු කොටියා මිය ගොස් තිබෙනවා.

මුදා ගැනීමෙන් අනතුරුව උඩවලව ඇත් අතුරු සෙවනට මෙම කොටියා භාර දී තිබූ අතර අද උදෑසන මෙම සත්වයා මිය ගිය බවයි වාර්තා වන්නේ.