තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 28 දෙනෙකු හමු වී තිබෙනවා.
ඒ අනුව මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වන මුළු රෝගින් ගණන 1453 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.