ඊයේ දිනයේදී කොරෝනා රෝගීන් 11 ක් වාර්තා වූ අතර ඒ සමඟම ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වෙන කොරොනා රෝගීන් ගණන 992 දක්වා ඉහළ ගොස් තිබෙනවා.

නමුත් ඉන් 559 ක්ම මේ වන විට පූර්ණ සුවය ලබා තිබෙන අතර එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් කල 56.3% ක් වනවා.