තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 22 ක් හඳුනා ගෙන තිබෙනවා.

ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 915 දක්වා ඉහළ ගොස් ඇති බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය පවසන්නේ.