කොවිඩ් රෝගය වැළඳුණු නාවික හමුදා සාමාජිකයින් 21 දෙනෙකු අද ඉන් සුවය ලබා පිටව ගියා.

මේ වන විට නාවික හමුදා සෙබළුන් 413 දෙනෙකු කොවිඩ්‍ රෝගය නිසා ප්‍රතිකාර ලබනවා.

එමෙන්ම කොවිඩ් රෝගයට ගොදුරු වූ පොලොන්නරුවේ ප්‍රථම නාවික සෙබලාද අද පූර්ණ සුවය ලබා රෝහලෙන් පිටව ගියා .

දැනට රෝගීන් 575 දෙනෙකු රෝහල් 7 ක ප්‍රතිකාර ලබනවා.