මීට ටික වෙලාවකට පෙර තවත් කොරෝනා රෝගීන් 07 ක් හමු වී තිබෙනවා.

එ අනුව දැනට ශ්‍රී ලංකාවෙන් වාර්තා වන මුළු රෝගීන් ගණන 804 දක්වා ඉහල ගොස් තිබෙනවා.