කොරොනා වැලඳීම නිසා මේ වන විට ප්‍රතිකාර ලබන නාවික සෙබලුන් අතරින් සුවය ලැබූ පලමු නාවික සෙබලා එම රෝහලෙන් පිටව ගොස් තිබෙනවා.

නාවික හමුදාව ප්‍රකාශ කලේ ඔහු පූර්ණ සුවය ලැබීමෙන් පසුව රෝහලෙන් පිට වූ බවයි.