ඇඳිරිනීති බලපත්‍රයක් නොමැතිව ශ්‍රී පාදය දක්වා යාමට පැමිණි අකුරැස්ස ප්‍රාදේශීය සභාවේ සභාපතිවරයා ඇතුළු 4 දෙනෙකු අත් අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.

ඒ මස්කෙළිය පොලීසිය විසින්.