බස්නාහිර පලාතට පනවා තිබෙන ඇදිරි නීතිය හේතුවෙන් තම ගම්බිම් බලා යාමට නොහැකිව බස්නාහිර පළාතේ සිරවී සිටින පුද්ගලයින් ඔවුන්ගේ නිවෙස් කරා පිටත් කර යැවීමේ කටයුතු අද ආරම්භ කලා.

මෙහි පළමු අදියර ලෙස කැළණිය පොලිස් කොට්ඨාසයේ සිරවී සිටින ගැබිණි මාතාවන්, දිර්ඝ කාලීන රෝගීන් සහ දරුවන් ඇතුළු පිරිසක් ඔවුන්ගේ ගම් බිම් වෙත පිටත් කර යැවීමට නියමිතයි.

සෑම පුද්ගලයෙකුම බස්නාහිර පළාතේ සිට ගම් බිම් වෙත පිටත් කර යැවෙන්නේ වෛද්‍ය පරීක්ෂයකින් අනතුරුවයි. ඔවුන් ප‍්‍රවාහනය කිරීම පොලිස් ආරක්ෂාව යටතේ ශී‍්‍ර ලංගම බස් රථ මගින් සිදු කෙරෙනවා.